Kontakt

Kui Sul on tekkinud küsimusi, siis siin on meeskond, kelle poole võid julgelt pöörduda!

Tallinna Polütehnikumi Filmifestivali üld e-mail: filmifestival@tptlive.ee

Rene Henri Rand

Peakorraldaja

E-posti aadress: renehenri.rand@tptlive.ee

TPT Filmifestival on one of the kind. See on üks hea võimalus oma loomingut teistele näidata ja eakaaslastega ideid vahetada. Meie Filmifestivali kontseptsioon on hea ning hästi läbi mõeldud. Peakorraldajana tegutsen selle nimel, et sündmus saaks vääriliselt kajastatud ning kõigi küsimustele leiduks vastused. Samuti vastutan sündmuse toimumise eest.


Kaisa Liimets

Huvijuht

E-posti aadress: kaisa.liimets@tptlive.ee

TPT Filmifestival on terviklik sündmus, mis proovib murda stereotüüpe ning anda kõikidele „filmipisikuga“ koolinoortele üle kogu Eesti võimaluse oma ideid ka teistega jagada. Sündmuse professionaalsuse tagab omavahel hästitoimiv tiim, mitmekülgne oma ala asjatundjatest žürii, toetajad ja sponsorid ning põhjalikult läbimõeldud kontseptsioon. Minu ülesanne huvijuhina on tegutseda selle nimel, et kõik festivali eesmärgid saaks täidetud ning et TPT Filmifestival oleks sama produktiivne ka järgnevatel aastatel.

Luella Bassarab

Kommunikatsioonijuht

E-maili aadress: luella.bassarab@tptlive.ee

Minu jaoks on TPT Filmifestival parim võimalus noorte jaoks näidata oma oskusi ja loomingut. Mida saavad hinnata, mitte ainult sinu sõbrad ja vanemad vaid ka professionaalne žürii. Minu roll selle festivali osas on vaadata, et te saaksite kõik värskemad uudised õigeaegselt kätte ja vajadusel leida vastused kõigile teie küsimustele.


Simar Evert

Koostööpartnerite koordinaator

E-maili aadress: evert.simar@tptlive.ee

Minu meelest TPT Filmifestival annab võimaluse noortele ennast väljendada ja arendada tiimi tööd, mis on tulevikuks väga kasulik oskus. Minu ülesanne on hoida head suhet sponsoritega ja loomulikult leida uusi koostööpartnereid.

Banksy

Motivaator

Motiveerin parimat meeskonda ja teen oma teraapiat. Vahepeal toon neid ka maale tagasi…inimesed on naljakad.