Osalemistingimused

1.Registreerimisel tuleb lisada projekti pealkiri, projekti sünopsis ehk lühikirjeldus, meeskonna andmed (produtsent, režissöör, stsenarist, operaator), kus tuleb iga meeskonnaliikme juurde lisada kontakttelefon ja e-maili aadress. Seda selleks, et korraldusmeeskond saaks vajadusel osaleja meeskonnaga ühendust võtta.

  • Projekti registreerija vastutab esitatud andmete õigsuse eest;
  • Kui eelnevalt nimetatud andmeid ei ole projekti registreerimisel lisatud ning korraldusmeeskonnal ei ole võimalik kontakti saada andmete täpsustamiseks registreerinud osaleja meeskonnaga, siis on korraldusmeeskonnal õigus projekt filmifestivalilt eemaldada.

2. Valmis projekt tuleb esitada .mp4 failina (vähemalt 720p) formaadis korraldusmeeskonnale. Kasutades selleks WeTransferi kaudu edastamist lisades e-maili aadressiks filmifestival@tptlive.ee või saates eelnevalt nimetatud e-maili aadressile drive’i lingi, kus korraldusmeeskond saab selle allalaadida ilma, et kvaliteet langeks.

3. Projekti saatmisel korraldusmeeskonnale tuleb saata ka kvaliteetne foto filmist ning 20-sekundiline filmi tutvustav lõik ilma lisatud tiitriteta.

4. Projektide registreerimine 2020. aasta Tallinna Polütehnikumi Filmifestivalile algab 14. novembril kell 12:00 ning lõpeb 6. veebruaril kell 12:00. Projektide esitamise tähtaeg on 5. märtsil kell 12:00.

5. Mitte eesti keelsetel projektidel peavad olema eestikeelsed tõlketiitrid ehk subtiitrid.

6. Esitatud projekt ei tohi olla plagiaat. Samuti ei tohi esitatud projekt olla vägivalla ega pornograafilise sisuga.

7. Projekt võib olla osalenud ka mõnel teisel filmifestivalil.