Kuuenda Tallinna Polütehnikumi filmifestivali alguses tulime välja uue visuaalse idenditeediga. See tähendab, et filmifestivalil on sellest aastast uuenenud muusikaline signatuur, saatepea ja logo. Uue idenditeedi taga seisavad aga kolm inimest: üldine filmifestivali kujunduse autor on Tallinna Polütehnikumi graafilise disani õpetaja Juho Kalberg, muusika autoriks helilooja Ardo Ran Varres ja animeerijaks on Risto Pillesson.